Der Meteorologe

Poetry

Die Möglichkeit des Meteorologen

Der Mensch,
wenn er über die Unvermeidlichkeit nachsinnt, die Kausalität,
ist ein Sklave.
In der Sklaverei leben heißt Mitleid empfangen,
manchmal sogar Schimpfe. Wenn wir zum Beispiel im Winter
wärmere Kleidung anziehn, schimpft man uns kälteempfindlich.
Aber den Winter, der doch die Ursache von allem ist, vermag
niemand zu widerrufen. Natürlich berührt er
uns, wenige überwinden ihn innerlich, auf daß darunter
nicht das Notierte, das mündlich Gesagte leiden würde.
Vielleicht sind unsere wirklichen Feinde nicht
die, die mit Pathos in der Stimme von den Missetaten des Winters
reden. Die Kinder, die "Leidtragenden", können nie
die Feinde sein. Die Wetterlage zu verschieben verlangt
wirklichen Kraftaufwand, vom Meteorologen —
sofern ich es richtig versteh.

Meteoroloogi võimalikkusest

Inimene
siis kui ta mõlgutab paratamatusest, põhjuslikkusest,
on ori.
Elada seda orjust tähendab võtta vastu kaastunne,
vahel isegi sõim. Nii nagu talvel tõmbame ümber
soojemad riided, nimetatakse meid külmakartlikeks.
Aga talve, seda mis on kõik ometi põhjustanud, ei
suuda ümber lükata keegi. Muidugi see puudutab
meid, vähesed ületavad ta sisimas nii, et selle all
ei kannataks kirjapandu, suuliselt väljaöeldu.
Võib-olla ei olegi meie tegelikeks vaenlasteks
need, kes paatoslikul häälel räägivad talve
kuritegudest. Lapsed, "kannatajad", ei saa iialgi
olla vaenlased. Lükata ilmastikuolud eemale, nõuab
tõsist pingutust, Meteoroloogi -
kui mõistsin õieti.

***

Der Meteorologe kam 1990 in die Stadt
bis zum Jahr 2000 ist er ganz da (?)
er muß auch damit rechnen, daß er
hier für immer als Meteorologe bleibt
wie anderswo auch (es macht längst keinen Unterschied mehr)
er entsteigt nicht der Asche wie die Wahrheit, es hat
keine Bedeutung, er ist es, der Schluß mit den Formulierungen macht
er ist die Quelle und die Märzschmelzevergessenheit
er hat aus dem Bewußtseinshinterland die
dritte Möglichkeit eines andern Wetters hervorgehoben
und keine roten Teppiche davor


Meteoroloog saabus linna aastal 1990
aastaks 2000 on ta päriselt kohal (?)
ta peab arvestama ka sellega, et ta
jääb alatiseks meteoroloogiks siin
nagu ka mujal (ammu enam ei ole vahet)
ta ei tõuse tuhast nagu tõde ta pole
tähendus, ta on sõnastajate lõpetaja
ta on allikas ja märtsisulaunustus
ta on tõstnud teadvusetagustest
teistsuguse ilma kolmanda võimaluse
ja ei mingeid punaseid vaipu ta teele

***

Was wäre die "Arbeit" des Meteorologen?
Ich stell mir den Meteorologen folgendermaßen vor:
Er konzentriert sich aufs Wetter, aber das Wetter ist interim, unbeständig
1) Ewigkeit
2) Wetter
3) Ewigkeit
wären sein Ausgangspunkt, sonst kriegt man ja nichts fertig,
nicht mit Gewalt, obwohl alles von der Natur zu nehmen (ohne ihre
Gaben abzuwarten) ja gar keine schlechte Idee war, inhaltlich
würde es ja Umzug, Kapitulation bedeuten. In einem andern Klima
müßte man sowieso von vorn anfangen.
Das ist ja wirklich nichts Neues, solche
Meteorologen
hat es auch früher gegeben, seit Anbeginn der Zeiten, aber wahrhaftig,
sie könnten ein bestimmtes Feld haben.
Das bestimmte Feld ist der Wahn, denn das bestimmte Feld (unbekannt)
könnte nie groß sein, Das Feld. Auch wenn es klein ist,
wird es, weitere Verminderungsumstände
im Auge behaltend, dennoch bestehn.


Mis oleks meteoroloogi "töö"?
Kujutan meteoroloogi niisugusena:
Ta keskendub ilmale, aga ilm on vahepealne, mittejääv
1) igavik
2) ilm
3) igavik
oleks ta lähtekoht, muidu ei tee ju mitte midagi ära,
jõuga ei saa, kuigi võtta looduselt kõik (mitte oodata
tema ande) ei olnud paha mõte, tähendaks sisuliselt
ju ümberkolimist, allaandmist. Teistsuguses kliimas
tuleks hakata niikuinii otsast peale.
See pole ju tegelikult mitte midagi uut, seesuguseid
meteorolooge
on ju ennegi olnud, aegade algusest saati, aga tõepoolest,
neile võiks kuuluda üks teatud väli.
See teatud väli on luul, sest teatud (teadmata) väli ei
saakski kunagi olla suur, Väli. Olgugi, et ta on väike,
saab ta vähemalt olema, edasisi kahanemistingimusi
silmas pidades.

***

Und ein Unglück für den Meteorologen ist es auch,
daß man ihn für arglistig hält, denn er
repräsentiert die Arglist all derer, die
selber gern Meteorologen wären.
Ich verfolgte einen solchen Meteorologen, und
in machtloser Verzweiflung (was nicht mit Erniedrigung
zu verwechseln ist!) tappte ich in den Ideologien umher.
Ist es nicht ein ehrliches Eingeständnis, auch wenn ich es nimmer
schaffe Meteorologe zu sein. Mir gefällt
der Schatten des Meteorologen, vielleicht bin ich ein Schatten,
aber ich sah, wie sie, unfähig Meteorologen zu sein,
den Weg der Stabilisierung wählten.
Meteorologe, du durschschaust uns, sagte jemand.
Ich schließe jetzt. Sehr schmerzlich ist es ein Schatten zu sein.

Ja Meteoroloogi õnnetus on veel see,
et teda peetakse salakavalaks, sest ta
esindab nende kõikide salakavalust, kes
tahaksid olla ise Meteoroloog.
Jälitasin seesugust Meteoroloogi, ja
võimetus ahastuses (mitte ajada seda sõna
segi alandusega!) koperdasin ideoloogiaisse.
Eks ole aus ülestunnistus, kuigi ma ei küüni
iial olema Meteoroloog. Mulle meeldib selle
Meteoroloogi vari, võib-olla ma olengi vari,
aga ma nägin, kuidas suutmata olla Meteoroloog,
valisid nad kinnistumise tee.
Meteoroloog, sa nägid meid läbi, lausus keegi.
Lõpetan nüüd. Väga piinav on olla vari.

Angst vor dem Altwerden des Meteorologen

Stell dir jetzt den Meteorologen vor
dessen Arbeit mehr als nur Wettervorhersage ist,
wie man ihn auszunutzen, zu beschneiden beginnt,
mit allen möglichen Akademikern muß er Abkommen treffen,
gerade das Unheimliche und Beengende dieser Abkommen nötigen ihn
die Arbeit aufzugeben, wieder Sklave zu werden, der er
(wie alle andern) war, als er noch nicht Meteorologe war.

Hirm Meteoroloogi vanadusekssaamise ees

Kujuta nüüd ette seda Meteoroloogi
kelle tööd ületavad ilmaennustuse nime,
kuidas hakatakse teda ära kasutama, kärpima,
kõikvõimalike akadeemikutega peab ta sõlmima lepingu,
just selle lepingu õudus ja ahistavus sunnivad teda
jätma maha töö, saama tagasi orjaks kes ta oli
siis (nagu kõik need teised) kui ta polnud veel Meteoroloog.

Fest. Geschenk

Ich bin nicht der einzige, der diese
Meteorologennot erlebt hat. Sie ist ein einziger
Krimi, eine geschickte Komödie, ein schüchternes Drama.
Wär ich eine Frau, würd ich mich in den Meteorologen verlieben,
aber ich bin keine. Der Meteorologe hat es immer eilig,
seine Kausalitätslosigkeit steht ständig in Flammen, seine
Seele (oh, was für ein geschmackloses Wort! Und ist es auch nicht)
versteckt seine Meteorologenangst über den
Gerichtshöfen, in den Kellern der Institutionen. Meteorologe,
wenn du diese Menschen kennen würdest, wahrscheinlich
weißt du, wer sie sind, sie leben in deinen Hirnschubladen, dann
würdest du sehn, daß du der Zwietracht ein Geschenk gemacht hast*.
Sie nahmen das Geschenk (die Geschenke) an, ich wies
es (sie) anfangs zurück, anfangs war ich verwundert (befremdet), daß
die andern alle Geschenke erhalten hatten, daß für mich
kein einziges blieb.
Meterologe = Geschenk.
Ich muss jetzt (ach, armer Leidtragender!) den Meteorologen
an Stellen suchen, an denen er schon
gewesen ist, an Orten, an denen er vor langem schon
seine Spuren hinterlassen hat. DAS ist ja das Geschenk.

* ich schrieb absichtlich nicht: daß du
der Zwietracht ein Geschenk gemacht hast, auch wenn es
gewissermaßen etwas anderes wäre, wenn die Betonung auf dem Du läge.

Pidu. Kink

Ma pole mingisugune ainus, kes on seda
meteoroloogivaeva elanud. See on üks
kriminull, osav komöödia, arg draama.
Kui ma oleksin naine, armuksin Meteoroloogi,
aga ma ei ole. Meteoroloogil on alati rutt,
tema põhjuslikkusetus on alati põlev, tema
hing (oo, milline lääge sõna! Ja ei ole ka)
redutab meteoroloogihirmus kohtumajade
kohal, institutsioonide keldreis. Meteoroloog,
kui sa tunneksid neid inimesi, teatavasti sa
tead neid, nad asuvad su ajusahtleis, siis
näeksid, et oled vaenule kingituse teinud*.
Nemad võtsid kingituse(d) vastu, mina algul
põlgasin, algul imetlesin (võõristasin), kui
teised olid kõik kingid kätte saanud, ei
jätkunud minule ainsatki.
Meteoroloog = kink.
Ma pean nüüd (ah, vaene kannataja!) otsima
Meteoroloogi kohtadest, kus ta on juba
käinud, paikadest, kuhu ta on oma jälje

ammu jätnud. SEE ongi kink.

* ei kirjutanud meelega: siis sa näeksid,
et oled vaenule kingituse teinud, olgugi,
et see mõneti muudab, kui sa'l on rõhk

***

Wenn der Meteorologe eine Größe sieht, ist er darüber,
nicht darin. Wenn der Meteorologe eine Kleinheit sieht, ist er
darunter, nicht darin. Anders könnte er nicht "arbeiten" (vielleicht
schloß ich die Möglichkeit aus, daß auch der Meteorologe
einmal ein Schatten war, oder er erträgt es,
daß er gewissermaßen auch jetzt ein Schatten ist, sonst könnte
er nicht Meteorologe sein).
Meteorologe sein und auf andere Weise "arbeiten" sind zweierlei Dinge,
sie liegen so furchtbar weit auseinander, daß es einem gruselt
(es war meine Spezies, nicht die des Meteorologen, hatte ich das Gefühl)
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Meteorologe ist da.

Kui Meteoroloog näeb suurust, on ta selle kohal,
mitte sees. Kui Meteoroloog näeb väiksust, on ta
selle all, mitte sees. Ta ei saakski teisiti "töötada"
(võib-olla sulgesin võimaluse, et Meteoroloogki on
kunagi olnud vari, ehk kannatab ta välja ka selle,
et teatud mõttes on ta ka praegu vari, muidu ei saaks
ta olla Meteoroloog).
Olla Meteoroloog ja "töötada" teisiti on kaks iseasja,
need on nii jubedalt teineteisest lahus, et hirm
(see oli minu tehe, mitte Meteoroloogi, tundsin).
Ma ei tea, mida ma pean tegema. Meteoroloog on kohal.

Der Meteorologe wird im Saal erwartet

Jetzt ist der Meteorologe ganz da,
da ist nichts mehr zu machen.
Es ist nunmal so. Die meisten schämen sich,
besonders die, die die Arbeit des Meteorologen
völlig verstehn (und sich nicht damit abgeben), sowie die, die
den Meteorologen nicht verstehn (und sich auch nicht damit abgeben).
Ich hab einen Kloß im Hals. Ich weiß, daß das, was ich
weiß, ein Kloß* ist, und daß das, was ich nicht weiß, auch ein Kloß ist.
Ich hab's heiß hier im Saal, denn auf mir lastet
die Meteorologenangst, die alle haben — und die Beklemmung,
ich versuche mich zu entspannen, aber es gelingt nicht.
OB DAS MIT DEM KLOSS AUCH ANDERE BERÜHRT?


* Kloß ist für die Mehrheit keine Schande

Meteoroloogi oodatakse saali

Nüüd on Meteoroloog päriselt kohal,
sinna ei ole enam midagi parata.
Läks nagu läks. Enamjaolt on häbi,
eriti nendel, kes mõistavad Meteoroloogi
tööd täienisti (ja ei lepi), nendelgi, kes
Meteoroloogi ei mõista (ja ikka ei lepi).
Mul on kurgus klimp. Ma tean, et see, mida ma
tean, on klimp*, ja see, mida ma ei tea, ka klimp.
Selles saalis on mul palav, sest mul lasub
nende kõikide meteoroloogihirm - ja ängistus,
püüan end lasta lõdvaks, aga ei õnnestu.
HUVITAV KAS SEE TEISI KA KLIMBINI PUUDUTAB?

* klimp ei tähista enamuse häbi

***

Das Abkommen mit der Meteorologenerwartung kündigen,
nie und "nimmer".
Jedesmal kommt der Meteorologe ja wieder
jedesmal hat er etwas Neues vorzuzeigen, sei's auch,
daß er "nichts zu sagen hat".
So leicht ist das Dasein, wenn es keine Wahrheit mehr gibt,
wenn es nichts mehr gibt, auf das man sich stützen kann,
wenn niemand mehr Krieg führt, wenn niemand Hunger hat
dann kann man hungrig sein und auch ein bißchen Krieg führen

Katkestada leping meteoroloogiootusega,
ei "iial".
Iga kord tuleb Meteoroloog ju uuesti
iga kord on tal näidata midagi uut, olgugi,
et tal "ei ole midagi öelda".
Nii kerge on olla kui pole enam tõde,
kui pole enam midagi, millesse kinnituda,
kui keegi enam ei sõdi kui keegi pole näljas
siis võib olla näljane ja natuke ka sõdida.

***

Die "Wege des Herrn" sind der Meteorologe,
anfangs gruselig, dann schmerzhaft,
am Ende befreiend. Eine Bitte nur:
Meteorologe, bleib tolerant
gegenüber all den Salonmißgeschicken,
bleib also so stark, daß es nicht weh tut.

"Looja tee" on Meteoroloog,
alguses õudne, seejärel valus,
lõppeks vabastav. Ainult üks palve:
Meteoroloog, püsi siis tolerantne
kõikide nende salongiäparduste suhtes,
ole siis nii võimas, et see ei teeks valu.

Von dem Fremden, der im Saal den Meteorologen traf

Des erstarrten Lebens süßes Hinterland ist Vergangenheit —
so futuristisch wie man es "glauben", "fühlen" mag. (Meteorologe)
Mich hat der Meteorologe verzaubert, seine Sprache, die schüchterne.
Ich hab noch eine Menge Probleme: Soll ich diese
Sprachfehltritte abschätzen, um selber Meteorologe zu werden,
soll ich mich an ihm rächen, ihn aufblasen und
Kopien von ihm machen, soll ich, wenn der Plan mißlingt,
den Meteorologen unbeachtet lassen, ignorieren, wie er den
FREMDEN verneint...

Tu das nicht, Fremder. Beruhige dich, hör, schweig.
Sei lieber schüchtern. Du bist kein Meteorologe und wirst
nie einer werden. Akzeptiere dein Fremdsein.

Võõra lugu, kes Meteoroloogi saalis kohtas

Panetunud elu magus järelmaa on möödanik -
nii tuleviklik nagu võiski "uskuda", "tunduda". (Meteoroloog)
Sain lummatud Meteoroloogist, tema keelest, arg.
Mul on veel hulk probleeme: kas hakata neid
keelevääratusi väärtustama, et saada Meteoroloogiks,
kas maksta talle kätte, puhuda ta suureks ja teha
temast koopiad, kas selle plaani nurjumise korral
eirata Meteoroloogi, ignoreerida teda, nagu ta eitab
VÕÕRAST...

Ära tee seda, Võõras. Rahune, kuula, vaiki.
Ole parem arg. Sa pole Meteoroloog ega saa
selleks kunagi. Võta vastu oma võõrasolemine.

***

Den Fremden hervorzuhusten, der von dem
Meteorologen Kopien machen wollte, ist unmöglich. Das ahnte
auch der Meteorologe — er war ja so kurz da,
zeitlich. Dennoch quält mich dieser Fremde; er hatte ja
alle Möglichkeiten, er war selber so fremd,
daß er leicht als Meteoro-
loge (als Prolog) hätte gelten können.
Der Fremde lechzt nach und hat Angst vor der Geschichte, deren
Prolog zwangsläufig der Meteorologe ist. Er kommt.
Den Scharlatanen zum Trotz. Aber nie wird jemand die Geschichte
besitzen, kein Volk wird kommen, das sich stolz
für den Speichel des Meteorologen halten kann, es kommt vom Meteorologen
kein Vor- oder Familienname. I like a tombstone cause it
weathers well and if it stands or if it crumbles
only time will tell... (Suzanne Vega) — da
beginnt auch der Meteorologenweg.

Köhida enesest välja Võõras, kes tahtis teha
Meteoroloogist koopiad, on võimatu. Seda aimas
ka Meteoroloog - ta tuli ju nii lühikeseks,
ajaks. Ometi jäi painama see Võõras; tal olid
ju kõik võimalused, ta oli isegi nii võõras,
et oleks võinud teda kergesti pidada Meteoro-
loogiks (proloogiks).
Võõras januneb ja kardab seda lugu, millemille
proloog on paratamatult Meteoroloog. See tuleb.
Petturite kiuste. Aga lugu ei saa kunagi kellegi
omaks, ei tule rahvast, kes võiks end uhkusega
pidada Meteoroloogi süleks, ei tule Meteoroloogi
ees- ega perekonnanime. I like a tombstone cause it
weathers well and if it stands or if it crumbles
only time will tell... (Suzanne Vega) - sinna
algabki Meteoroloogitee.

Der Fremde beruhigt sich nicht

Wenn ich nicht Meteorologe sein kann, geh ich ein Risiko ein.
Ich klage, ich kämpfe. Ich wage nicht zu sein, wage
nicht der Fremde zu sein — ich söhne mich lieber damit aus, daß
die Amme seinerzeit nicht gesagt hat — ich könnte, wenn ich groß bin, der
Fremde werden.
Dennoch gibt es JETZT JEDE MÖGLICHKEIT, EIN BISSCHEN
WIE DER METEOROLOGE ZU SEIN, ein Mann zu sein.
Der Meteorologe hat mich so zerteilt,
daß ich mir selber fremd bleibe. Das
ist ja der Dreh: Der Meteorologe spürt, daß
ich nicht wage, der Fremde zu sein, der ich doch bin,
und legt meiner Meteorologenunwissenheit
die Frage vor:
Meteorologe: Wenn du, Fremder,
stolz und mutig wärst gerade, weil du
ein Fremder bist, verlöre ich meine Meteorologisch-
keit (im Saalsinn) und wäre ein
"frommer" Meteorologe, niemand würde mich
Meteorologe nennen und mich dann/hierher einladen
den Fremden zu treffen. Aber ich versteh die (deine)
Angst vor dem Fremdsein und darum
erstickst du in deiner Meteorologennichtwerdung
und siehst die Schuld dafür — in mir, dem Meteorologen.
Der Meteorologe fährt fort:
Ein Fremder bist du, Stiefmutter-Stiefvater,
Stiefvater der Stiefmutter. Solange ich das/dann
zu dir sage, so lange bist du nicht stolz (solange)
bist du nicht der Fremde.
Wenn du dich mit mir zu raufen beginnst, mildert sich
deine Fremdennot und sogar die Not selbst ist
nicht deine eigene und nicht fremd. Du bist
nicht einmal der Fremde, sondern ein Zumfremdenernannter,
niemand fremd, nichts fremd. Namenlos
und demnmach ein Fremder.

Der Fremde antwortet:
Du, sonst so genauer Meteorologe,
du hast gefehlt* in deinen Worten — zum ersten
und zum letzten Mal — du sagtest, daß ich
"namenlos und demnach ein Fremder" bin.
Der für dich ungewöhnliche Ausdruck "demnach"
ist mein Trumpf. DIR nach bin ich
ein Fremder, aber nach dir nicht.

* Unfehlbarkeit ist natürlich der Bluff des Fremden,
er hielt es für möglich, daß gerade er selber
sich danach sehnt Meteorologe zu sein. SELBER unfehlbar, was
der Meteorologe also nicht ist, er glaubt, daß der Meteorologe selbst
die Garantie der absoluten
Meteorologischkeit ist,
diese Denkart macht ja den Fremden
zum institutionstreuen Wesen
(Hoffnung auf die Öffnung des Fremden)

LÄCHELN DES METEOROLOGEN

ENDE


Võõras ei jää rahule

Kui ma ei saa olla Meteoroloog, riskin.
Kaeblen, võitlen. Ma ei julge olla, ei
julge olla Võõras - lepin parem, et
amm ei öelnud mulle toona - minust võiks suurena saada
Võõras.
Ometi on PRAEGU KÕIK VÕIMALUSED NATUKE
SARNANEDA METEOROLOOGILE, olla mees.
Meteoroloog on mind tükeldanud nii,
et ma jään iseendalegi võõraks. Siin
see nõks ongi: Meteoroloog vaistab, et
ma ei julge olla Võõras kes ma ju olen
ja seab mu meteoroloogiteetusele ette
niisuguse küsimuse:
Meteoroloog: Kui sina, Võõras, oleksid
uhke ja julge just seepärast, et oled
Võõras, kaotaksin oma meteoroloogiks-
olemise (saalitähenduses) ja oleksin
"vaga" meteoroloog, keegi ei nimetaks
mind Meteoroloogiks ega kutsuks siis/siin
Võõrastega kohtuma. Aga ma mõistan (su)
hirmu võõrasolemise ees ja seepärast
lämbud sa omaenese Võõraks mittesaamises
ja näed selles süüd - mind, Meteoroloogi.
Meteoroloog jätkab:
Võõras oled, võõrasema-võõrasisa,
võõrasema võõrasisa. Senikaua ütlen
sulle nii/seda kaua sa ei ole uhke (kuni)
sa ei ole Võõras.
Sööstes kaklusesse minuga leevendad
oma Võõravaeva, ja isegi see vaev ei
ole sulle ei omane ega võõras. Sa pole
isegi (mitte) Võõras vaid Võõraksnimetatu,
eikellegi võõras, eimillegivõõras. Nimetu,
aga miskipärast Võõras.

Võõras vastab:
Sina, muidu nii täpne Meteoroloog,
eksisid* oma sõnades - esimest ja
viimast korda - ütlesid, et olen
"nimetu ja miskipärast Võõras".
Sulle ebatavaline sõna "miskipärast"
on minu trump. SINU pärast olen ma
Võõras, aga mitte pärast sind.

* "eksimatus" on muidugi Võõra bluff,
ta peaks võimalikuks, et ihkaks just
ise olla Meteoroloog, ISE eksimatu, mida
Meteoroloog ju ei ole, ta arvab, et Meteoroloog ise on
absoluutse
meteoroloogiksolemise garantii,

see mõtteviis teebki Võõrast
institutsioonitruu olevuse
(lootus Võõra avanemisele)

METEOROLOOGI NAERATUS

LÕPP

Übersetzung: Gisbert Jänicke


Copyright © Estonian Literature Centre. Designed by Asko Künnap. Software by Sepeks