Tõnu Õnnepalu (Anton Nigov, Emil Tode)

12 במאי, יום ב'

Poetry

12 במאי, יום ב'            

 

התחיל לרדת גשם, גשם קר.

הצבעונים סגורים, הסביונים סגורים.

החדר קפוא, הדלקתי אש באח.

התחושה שהכל כבר נוסה

פעם אחר פעם. מעולם לא הייתי צעיר,

ולעולם לא אזדקן. גם לגיל הביניים

אין כל משמעות. להיות,

פשוט להיות, באותו אופן

ככל שהעין משגת.

העונות מתחלפות, הראי דוהה.   

Translated by Amir Or


Copyright © Estonian Literature Centre. Designed by Asko Künnap. Software by Sepeks