Guntars Godiņš

Dzimšanas gads: 26.04.1958

Izglītība:
1996. g. Helsinku Universitāte, Somu valodas un kultūras augstākie kursi

1978. -1983. g. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1966. - 1977. g.Viesītesvidusskola

1969. - 1974. g. Jēkabpils Bērnu mūzikas skola (pūšamo instrumentu klase)

Darba vieta:
kopš 2009. g. žurnāla „Latvju Teksti” galvenais redaktors

1997. - 2009. g. kultūras atašejs Latvijas vēstniecībā Igaunijā

1992. - 1996. g. Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēža vietnieks

1987. - 1992. g. žurnāla “Avots” nodaļas redaktors

1984. - 1987. g. Latvijas radio Literāro raidījumu redakcijas redaktors

Organizācijas:
Kopš 1996. g. Somijas Literārās biedrības biedrs.

Kopš 1988. g. P.E.N. biedrs.

Kopš1987. g.LatvijasRakstnieku savienībasbiedrs.

Publikācijas antoloģijās:

Lettisk Litteratur. Riga: LLC, 2007. (Dzejoļi zviedru valodā; tulkotājs Juris Kronbergs)

Nära röster över vatten. Stockholm: En bok för Alla, 1997

Eseja „Vai jautājot atbildi?” un dzejoļi taju valodā. Bangkoka, 1999

Baltic Poets. Stockholm: Swedish Institute, 1999. (Dzejoļi angļu valodā; tulkotāji Māra Rozīte un Rita Laima Krieviņa)

Läti uuema luule valimik. Tallinn: Eesti Raamat,1997.(Dzejoļi igauņu valodā, tulkotāji Guntars Godiņš un Ita Saks)

Älä juo vesijohtovettä. Helsinki: Pohjonen, 1997. (Dzejoļi somu valodā; tulkotāji Helena Johansson un Jyrki Kiiskinen)

Aktivitātes:
Kopā ar Somijas institūtu Igaunijā kopš 2006. gada iedibināts ikgadējs dzejas festivāls “Dzejas brauciens” ( katru gadu piedalās pa diviem dzejniekiem no Latvijas, Igaunijas un Somijas; dzejnieku uzstāšanās notiek visu triju valstu dažādās pilsētās)

2011./2012. vadīti latviešu valodas kursi Igauņu valodas institūtā Tallinā

2010./2011. LU HZF bakalauriem un maģistriem nolasīts lekciju kurss par mūsdienu igauņu un somu literatūru

2009./2010. LU HZF bakalauriem un maģistriem nolasīts lekciju kurss par mūsdienu igauņu un somu literatūru

2010. g. 14. aprīlī Rīgas pašvaldības Svešvalodu bibliotēkā nolasīta lekcija par somugru tautu mitoloģiju un tautasdziesmām

2009. g. Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā nolasīts lekciju kurss par latviešu kultūru un literatūru

2006. g. kopā ar Maimu Grīnbergu tulkots somu literatūras numurs žurnālā “Karogs” ( Nr. 7)

2006. g. sastādīts un tulkots latviešu literatūras numurs igauņu žurnālā “Looming” ( Nr. 9)

2005. g. kopā ar Maimu Grīnbergu sastādīts un tulkots igauņu literatūras numurs žurnālā “Karogs” ( Nr. 5)

2004. g. kopā ar Belu Javorski sastādīts latviešu literatūras numurs ungāru literārajā žurnālā “Magyar Naplo” ( Nr. 4)

Apbalvojumi:
2011. g. Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Tulkotāju balva par igauņu literatūras tulkojumiem

2005. g. Dzejas dienu balva par igauņu dzejnieka Matsa Trāta grāmatas “Haralas dzīvesstāsti” tulkojumu

2005. g. Igaunijas Prezidenta Baltās zvaigznes ordenis

2003. g. Dzejas dienu balva par igauņu dzejnieka Ilmara Lābana grāmatas “Putnu mistiskais mugurkauls” tulkojumu

2003. g. Latvijas Kultūrkapitāla fonda Gada balva literatūrā par igauņu tautasdziesmu krājuma “Ozols auga debesīs” tulkojumu

2002. g. Igaunijas literārā balva “Via Estica” par igauņu dzejnieka Jāna Kaplinska grāmatas “No putekļiem un krāsām” tulkojumu

2000. g. Ziemeļvalstu balva “Ar sirdi ziemeļos”

1999. g. Igaunijas literārā balva “Via Estica” par 5 igauņu dzejnieku grāmatu tulkojumu

1993.g. Ojāra Vācieša literārā prēmija

Oriģinālgrāmatas:

Märkret har ingen färg (dzejoļu izlase zviedru valodā). “Heidruns Färlag”, 2009

CV (dzejoļu izlase latviešu valodā).“Jāņa Rozes Apgāds”, 2008

Flying Blind (dzejoļu izlase angļu valodā). “Southword”, 2005

Nakts saule. “Nordik”, 2000

Öö päike (dzejoļu izlase igauņu valodā). “Huma”, 2000

Ēnu nesēji. “Artava”, 1993

Man atņēma visu (kopā ar U. Bērziņu, J. Baltvilku, E. Zirni, A. Žeberu, P. Brūveri). “Avots”, 1989

Ar atpakaļejošu datumu.“Liesma”, 1987

Tas nepasacītais.“Liesma”, 1985

Dzejoļi tulkoti angļu, somu, igauņu, franču, itāļu, krievu, baltkrievu, ukraiņu, lietuviešu, taju u.c. valodās

Tulkotās grāmatas:

Igauņutautas eposs „Kalevdēls” (Kalevipoeg). „Neputns”, 2018

Lēlo Tungala (Leelo Tungal). Biedrs bērns. „Liels un mazs”, 2018

Haso Krulls (Hasso Krull). Kad akmeņi vēl bija mīksti.  „Mansards”, 2017

Raimonds Kaugvers (Raimond Kaugver). Četrdesmit sveces. „Mansards”, 2016

Heli Lāksonena (Heli Laaksonen). Piec ait kalns. „Liels un mazs”, 2015

Ludzas igauņu pasakas. „Mansards”, 2015

Jāns Kaplinskis  (Jaan Kaplinski). Balts papīrs un laiks.  „Mansards”, 2014

Ene Mihkelsone (Ene Mihkelson).Mēra kaps. „Mansards”,2014

Arturs Alliksārs (Artur Alliksaar). Dzeja (Luule), Mansards, 2014

Janno Peldmā (Janno Põldmaa). Lote un Mēnessakmens noslēpums (Lotte ja kuukivi saladus), Zvaigzne ABC, 2014

Lēlo Tungala (Leelo Tungal) Daudzpusīgais ronis (Mitmekülgne küljes, raamatust Südasuvi), Liels un mazs, 2014

Andruss Kivirehks (Andrus Kivirähk). Lotes ceļojums uz Dienvidzemi (Lotte reis Lõunamaale), Zvaigzne ABC, 2013

Jāns Kaplinskis (Jaan Kaplinski). Tā pati upe (Seesama jõgi), Mansards, 2012

Heli Lāksonena (Heli Laaksonen). Kad gos smei. „Mansards”, 2012

Klāss Andersons (Claes Andersson). Laimīgs cilvēks (kopā ar Juri kronbergu). „Mansards”, 2012

Andruss Kivirehks (Andruss Kivirähk). Kaka un pavasaris. „Liels un mazs”, 2012

Jāks Jeerīts (Jaak Jõerüüt). Mainīgais. „Mansards”, 2012

Tomass Transtremers (Tomas Tranströmer). Dzeja (kopā ar Juri Kronbergu). „Mansards“, 2011

Urvi Grosfelde (Urvi Grossfeldt). Maija ielas peles. „Zvaigzne ABC“, 2011

Andress Ehins (Andres Ehin). Pakārtais ievārījums. „Mansards“, 2010

Andruss Kivirehks (Andrus Kivirähk). Lote no Izgudrotāju ciema. „Zvaigzne ABC“, 2010

Jāns Kaplinskis (Jaan Kaplinski) Acs. „Mansards“, 2010

Contra & kivisildniks (Contra & (:)kivisildnik) . Abi labi. “Jāņa Rozes Apgāds”, 2009

fs. Skumju vairs nav. “Mansards”, 2009

Jāks Jeerīts (Jaak Jõerüüt). CD. “Mansards”, 2009

Vīvi Luika (Viivi Luik). No smaga prieka. “Mansards”, 2009

Jaan Kaplinski. Någonsttans vid världens kant (tulkojums zviedru valodā kopā ar Juri Kronbergu). „Ariel Skrifter”, 2007

Juris Kronbergs. Maa-alune luule (Pazemes dzeja) (tulkojums igauņu valodā kopā ar Livia Viitol). „Loomingu Raamatukogu”, 2006

Matss Trāts (Mats Traat). Haralas dzīvesstāsti. “Nordik”, 2005

Ilmars Lābans (Ilmar laaban). Putnu mistiskais mugurkauls. “Neputns”, 2003

Ozols auga debesīs (igauņu tautasdziesmu krājums). “Nordik”, 2002

Guido Ilvess (Guido Ilves). Katastrofas, kas satricināja pasauli. IV daļa. „Lauku Avīze”, 2002

Guido Ilvess (Guido Ilves). Katastrofas, kas satricināja pasauli. III daļa. „Lauku Avīze”, 2001

Jāns Kaplinskis (Jaan Kaplinski). No putekļiem un krāsām. “Daugava”, 2001

Guido Ilvess (Guido Ilves). Katastrofas, kas satricināja pasauli. I daļa. “Lauku Avīze”, 1999

Guido Ilvess (Guido Ilves). Katastrofas, kas satricināja pasauli. II daļa. “Lauku Avīze”, 1999

Arturs Alliksārs (Artur Alliksaar). Nebūtība varētu arī nebūt. “Minerva”, 1998

Pauls-Ēriks Rummo (Paul-Eerik Rummo). Nosūtītāja adrese. “Minerva”, 1998

Hando Runnels (Hando Runnel). Sarkano vakaru purpurs. “Minerva”, 1998

Dorisa Kareva (Dosis Kareva). Fraktālija. “Minerva”, 1998

Tenu Ennepalu (Tõnu Õnnepalu). Saules vergi. “Minerva”, 1998

Tā mainās gadalaiki (somu dzejas izlase, P. Sārikoski (P. Saarikoski), P. Hāviko (P. Haaviko), E. L. Mannere (E. L. Manner), V. Kirstine (V. Kirstinö) un A. Melleri (A. Melleri) dzeja). “Nordik”, 1997

Deivids V. Freižers (David W. Frasure). Zilie putni (kopā ar Jāni Zīderu). “Tapals”, 1996

Emīls Tode (Emil Tode). Robežvalsts.“Preses Nams”, 1995

“Kanteletara” (senās somu tautasdziesmas un balādes)( kopā ar K. Skujenieku). “Nordik”, 1993

Jāns Kaplinskis (Jaan Kaplinski). Kas ko ēd un kurš kuru apēd (kopā ar R. Karmu). “Egmont Latvia”, 1993

Dzejoļi, atdzejojumi, tulkojumi, raksti antoloģijās, žurnālos un laikrakstos latviešu un citās valodās.

Valodu prasme: igauņu, somu, krievu, angļu


Copyright © Estonian Literature Centre. Designed by Asko Künnap. Software by Sepeks