Estonian Literature Centre

Eesti Kirjanduse Teabekeskus

Mis on Eesti Kirjanduse Teabekeskus?
Eesti kirjanduse teabekeskus (ELIC, Estonian Literature Centre) on mittetulundusühing, mille asutasid 2001. aastal kirjanike liit ja kirjastuste liit eesmärgiga luua eesti kirjandusele laiemat kõlapinda väljaspool Eestit. Teabekeskuse ülalpidamist rahastab kultuuriministeerium.

Millega teabekeskus tegeleb?
Teabekeskus on sõltumatu kirjandusagentuur, kes töötab selle nimel, et võimalikult palju võimalikult head eesti kirjandust ilmuks väljaspool Eestit võimalikult heas tõlkes. Teabekeskus loob ja arendab suhteid väliskirjastajatega, koolitab eesti kirjanduse tõlkijaid ja hoiab neid kursis eesti kirjanduses toimuvaga, lähetab eesti kirjanikke välisfestivalidele ja valmistab ning levitab teabematerjale eesti kirjanduse kohta. Eestis korraldab teabekeskus regulaarselt eesti kirjanduse tõlkijate tööseminare ja luuletõlke meistriklasse. Teabekeskus töötab aktiivselt rahvusvahelistel raamatumessidel Frankfurdis, Londonis, Göteborgis ja mujal.

Mis veebileht see on?
Teabekeskus on loonud eesti kirjanikke ja nende loomingut tutvustava ingliskeelse veebilehe, mis on suunatud eeskätt väliskirjastajatele, aga ka teistele eesti kirjanduse huvilistele terves maailmas. Lisaks autoriprofiilidele leiab siit teavet eesti kirjanduse tõlkijate kohta. Veebilehe kaudu pääseb ka pidevalt täienevasse eesti kirjanduse tõlgete andmebaasi.

*

Uue veebilehe loomist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond. Kõik lehel olevad ilukirjanduslikud tõlked on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tõlgete kasutamiseks palun võtke ühendust teabekeskusega.

Copyright © Estonian Literature Centre. Designed by Asko Künnap. Coded by Sepeks. Software CMS Made Simple